Rabat ved bestilling af en sommerhus pakke

Tilstandsrapport – eleftersyn

Med rapporterne er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, dermed kan du som sælger fraskrive dig en del af dit ansvar for eventuelle skjulte skader og mangler. Få en professionel byggesagkyndigs uafhængige vurdering af dit sommerhus stand. Det vil give den nye køber øget tryghed og større interesse for køb af dit sommerhus, da mange købere gerne vil se disse rapporter fremlagt inden købsaftalen skrives.

Den nye tilstandsrapport:

En af de største ændringer bliver, at det nuværende karaktersystem med K1, K2 og K3 bliver erstattet af farvebetegnelser, fordi mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Fremover bliver bygningens tilstand klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres. Med det nye system får forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som er lettere at forstå, navigere og lægge budget efter. Samtidig bliver beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporterne revideret og forenklet, så det bliver lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse. Forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer bliver ikke ændret med den nye ordning, da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil.

Eksempel på den nye tilstandsrapport:

Tilstandsrapport – Eksempel
Vurderingssystem Tilstandsrapport

Du kan læse mere om hvad et huseftersyn indebærer her: Brochure – Huseftersyn